Spring is here and it's time to get out in nature! Have a listen to some inspiration from wildlife champion Wildy Pip, who we featured in our podcast this time last year:

m.soundcloud.com/seismicwales/

As if I needed another reason to feel old, I've discovered I'm only a year younger than John Thaw when he played Inspector Morse. 😬

Arbrofion radio pnawn ma. Symud yr antena ond dim llawer o lwc...

In other news, have been listening in to recently. It's a project to connect a load of incompatible ham radio systems together. You can talk over the air or via internet: freestar.network/

Today's headlines:
After yesterday's disappointing figures, today is a bit of a relief. Cases fall, R also falls a little but is still above 0.9. Deaths fall further.

There were 236 cases recorded today. That is the lowest figure recorded since 21st September. The 7-day average, which yesterday rose a little, falls again. In other words, yesterday was a bit of an outlier.
1/6

Anyone using Briar or other messaging apps that work without internet? I'm interested in building communication resilience.

Methu deall sut gallai'r UE derbyn Gogledd Iwerddon yn Erasmus os maen nhw dweud mai dim ond fel rhan o'r DU gall Cymru ymuno - syniadau?

Wedi dod nôl i'r platfform yma ar ôl saib...helo tŵt-wyr!

Beth yw'r ffordd orau i unigolion gryfhau ein cysylltiadau gyda'r cyfandir, er mwyn lleihau niwed Brexit? Dysgu iaith? Ffeindio pen pal? Ymuno â grŵp o ryw fath?

Rhedais i leoedd gwahanol bore 'ma. Darganfyddais fan geni Roald Dahl am y tro cyntaf - tua milltir o'm cartref i!

Argymhelliad ap: mae Seek yn uniaethu rhywogaethau naturiol trwy dynnu lluniau. Dwi wedi mwynhau dysgu am y bywyd gwyllt o'n cwmpas ni!
play.google.com/store/apps/det

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!