Beth yw'r ffordd orau i unigolion gryfhau ein cysylltiadau gyda'r cyfandir, er mwyn lleihau niwed Brexit? Dysgu iaith? Ffeindio pen pal? Ymuno â grŵp o ryw fath?

Rhedais i leoedd gwahanol bore 'ma. Darganfyddais fan geni Roald Dahl am y tro cyntaf - tua milltir o'm cartref i!

Argymhelliad ap: mae Seek yn uniaethu rhywogaethau naturiol trwy dynnu lluniau. Dwi wedi mwynhau dysgu am y bywyd gwyllt o'n cwmpas ni!
play.google.com/store/apps/det

Sut mae cymunedau Cymru yn ymateb i Covid? Rwy'n chwilio am enghreifftiau diddorol ar gyfer podlediad Seismic Wales. Rho wybod i fi!

#covid19

Worldwide deaths ~100,000
UK deaths ~10,000
UK daily death rate now ~1,000 per day

So, the UK now accounts for 10% of worldwide deaths. The mismanagement of this situation by the UK government is staggering.

#politics

@davidoclubb @colinnosworthy wedi darganfod y dudalen yma. Efallai bod rhaid i ni gadw'r ap ar agor am 2 funud er mwyn gwneud y cysylltiad cyntaf. Neu efallai mae na broblem go iawn gyda'r fersiwn beta manyver.se/faq/connect-dht-inv

Show thread

Methu cael hwn i weithio o gwbl @davidoclubb @colinnosworthy !

Love the idea of @manyver_se but can't get it to work at all! Not over internet at least.

Show thread

A ski movie by Phillip Klein

Stay Safe, Stay at Home!

youtu.be/dj8-hgp8b6k

😁

Un film de ski par Philipp Klein

Restez en sécurité, restez chez vous

#film #court #humour #appartement #ski #stayhome

Dwi'n licio'r syniad yma. Rhwydwaith cymdeithasol sy'n gweithio heb ryngrwyd, sy'n cadw data ar dy ddyfais dy hunan.
manyver.se/

Our research has tracked the links between biological and cultural diversity. Xenophobic, authoritarian governments are bad for both and Brexit is a live example of collapsing standards.

Siampŵ, cyflyrydd, gel cawod - i gyd o boteli plastig hyn y gellir eu hailgylchu o'r ystafell ymolchi!
Cofiwch, gallai eitemau o bob ystafell yn eich tŷ yn cael ei hailgylchu. Ewch I recycleforwales.org.uk/cy/ty-l am awgrymiadau.

MPs and campaigners have called for an independent inquiry after it emerged a disabled man with a long history of mental illness starved to death just months after welfare officials stopped his out-of-work and housing benefits.

Errol Graham, a 57-year-old grandfather,, weighed just four and a half stone (28.5kg) when his emaciated body was discovered by bailiffs who had broken down his front door to evict him for non-payment of rent.

theguardian.com/society/2020/j

Ceisio uwchraddio nodlyfr. Gludo poced er mwyn cadw talebau'n ddiogel 🤞

On the Office Ladies podcast, Jenna Fischer and Angela Kinsey recounted how one year the sexual harassment training for the cast and crew of The Office consisted of clips from The Office and that is incredibly surreal

Dyma lle es i gyda @Lynsey bore 'ma. Dumballs Rd. Recordio podlediad Seismic Wales nesaf.

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!