סיימתי לכתוב את הדוקטורט (🎉🎉🎉) ונשראו רק תיקונים והגהות, אז אני מרשה לעצמי עכשיו להוסיף קצת כרטיסים חדשים, במשורה. אם הסכר יפרץ (מאליו, בגלל כח עליון; זה בכלל לא בשליטתי… 🌊) אסגור שוב את השלטר לגמרי.

Show thread

- חשבתי שאמרתי לכם במפורש "מדרכה צרה מכדי שאפשר ללכת בה", ומה עשיתם לי פה? בהליכת קאט-ווק עדיין אפשר.
- על זה, בוס

Show thread

The prop department at this walgreens has only a vague understanding of the timeline of the early 21st century

שיחקתי עכשיו ב־Unpacking וזה כזה כזה מקסים 🐷🐯

אז איך בדיוק אומרות cosy ו־wholesome בעברית?

gog.com/game/unpacking

The ninth annual international Gender Census 2022 is now open until 13th August 2022!

survey.gendercensus.com

It's for anyone whose gender (or lack thereof) isn't described by the M/F binary. It's short and easy, and results are useful in academia, business and self-advocacy.

שרשור חצרוצים של מחשבות על התמונה הראשונה של ווב:
*פאק*
(1/4)

When this baby bird senses a predator, it mimics a poisonous caterpillar with incredible accuracy

The #Fairphone 4 is e-waste neutral. So, when you buy a Fairphone 4, we responsibly recycle or give one old phone a second life. This means 100% compensation for the material we put into the market. A first in the smartphone industry! 📱💥
bit.ly/3a2BYiu

I made a #pomodoromusic jukebox! 🍅🎶

pomodoromusic.blinry.org

It's a crowd-sourced collection of music that you can dance to in your work breaks, for example!

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!