Jyst yn meddwl y bore ‘ma…dwi’m yn byw yng ghymru o gwbl - americanes ydw i (yn anffodus), a dwi isio’r cyfle i siarad cymraeg mwy pob dydd. Mae’n annodd i ffeindio grwpiau ar lein sy’n ffocysu ar ddefnyddio’r iaith, neu bobl sydd isio siarad hi. Dwi’m yn siwr beth i wneud.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!