O'n i isho seiclo efo fy meic modur ddydd Sul nesa, ond dydy'r tywydd ddim yn licio fo! ("So" = dydd Sul)

: Elin Fflur a Rhys Meirion - Y Weddi
youtube.com/watch?v=v0-t3GUNaC
Dw i'n meddwl bod y gan yma yn fendigedig! Pwy sy'n gwybod lle dw i'n ffeindio'r geiriau?

Bore da! Dyma start y gwanwyn yn yr Almaen... O'n i'n mynd i fynd allan efo fy meic modur i, ond dw i'n meddwl bod rhaid i mi aros!

Prynhawn da! Dw i newydd ddod yma a dw i'n dysgu Cymraeg efo SaySomethingInWelsh a Duolingo (ond dw i'n meddwl bod SSiW yn well!). Dw i'n byw yn yr Almaen. Mae hi'n gwyntog iawn yma heddiw! Gobeithio bydda i'n medru deall beth byddwch chi'n ysgrifennu. Dw i'n hapus i ffeindio pobl eraill sy'n dysgu Cymraeg hefyd!

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!