Dwi hefyd newydd dechrau dysgu Cymraeg. Mae'n ddrwg gennyf am unrhyw gamgymeriadau.

Helo bawb! Marc dwi. Dw i'n newydd i Mastodon felly byddwch yn dyner! haha! Dwi i'n byw yn Ne Cymru ond yn gweithio fel Nyrs ym Mryste.Edrych ymlaen at gwrdd â chi i gyd.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!