Llyn Hilyn, Maesyfed. Yn ôl hen stori lleol, gaeth corff Silver John ei rewi yn y llyn ar ôl ei ‪‪‪lofruddiaeth.‬.‬ ‬

Show more
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!