Wel, dyma fi yn ôl.
Be' sy 'di bod yn digwydd?

Llyn Hilyn, Maesyfed. Yn ôl hen stori lleol, gaeth corff Silver John ei rewi yn y llyn ar ôl ei ‪‪‪lofruddiaeth.‬.‬ ‬

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!