Colli'r Plot - Pennod 2 🙌

Teipio rhyddiaith, sgwennu barddoniaeth📚

Gwrandwch ar eich platfform podcasts arferol a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

👉linktr.ee/collirplot

Pod i'r penwythnos Ysbeidiau Heulog 🎧

Podlediad gyda Llwyd Owen a Leigh Jones sy’n rhoi sylw i’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth i ni yn ystod y cyfnod hollol honco hwn.

Gwesteion yn cynnwys
Manon Steffan Ros, Ani Glass a Huw Stephens

Gwrandwch | Rhannwch | Dilynwch
👉ypod.cymru/podlediadau/ysbeidi

🎧Colli'r Plot yn dod yn fuan🎧

Podlediad gyda Bethan Gwanas, Dafydd Llewelyn, Siân Northey a Manon Steffan Ros.

Pedwar awdur sy'n bustachu efo plotiau yn gyson ac yn aml yn ei cholli hi.

Fe fydd yna lot o chwerthin, chydig o bethau dadleuol ac ambell i sgwrs ddwys.

Rhannwch | Tanysgrifiwch
👉linktr.ee/collirplot

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Happy St David's Day - Dydd Gŵyl Dewi hapus 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Eisiau clywed ? Want to hear ?

There are over 140 Welsh language podcasts available on Welsh language podcast service Y Pod.

👉ypod.cymru

Pod i'r Penwythnos - Taro'r Pyst 🏉

Edrychwch 'mlaen at gem fawr y penwythnos - gwrandwch ar bodlediad Taro'r Pyst.
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Gwrandwch | Rhannwch
👉ypod.cymru/podlediadau/tarorpy

Ydych chi wedi defnyddio'r sgil ? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Have you tried the Welsh language Alexa skill?

Dywedwch "Alexa, Enable Welsh Language Podcasts" i alluogi'r sgil ar eich dyfais.

Just say "Alexa, Enable Welsh Language Podcasts" to your Alexa device.

👉 ypod.cymru/alexa

Pennod nenwydd - Nawr Yw'r Awr🎧

Shanghai Ironman 70.3

Yn y rhaglen heddiw edrycha David a Nia yn ôl i'r tro dwetha teithio nhw tramor, pan aethon nhw i Chongming, Shanghai ar ddiwedd 2019 er mwyn i David cymeryd rhan yn y ras hanner Ironman 70.3.

Gwrandwch | Rhannwch

👉ypod.cymru/podlediadau/nawrywr

🎧Pod I'r Penwythnos - Meindia' Dy Fusnes gyda Sion Owen a Deio Jones🎙

Dyma bodlediad sy'n holi busnesau lleol Cymraeg.

Gwrandewch i gael clywed hanes y brandiau sydd yn ein gwneud ni'n Gymry.

ypod.cymru/podlediadau/meindia

Are you Learning Welsh? Ydych chi'n dysgu Cymraeg? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Here's a collection of podcasts suitable for Welsh learners.

Dyma gasgliad o bodlediadau sy'n addas i ddysgwyr. 🎧

👉ypod.cymru/learnwelsh

Podlediad Newydd - Hefyd 🎧

am fywydau bobl sy'n dysgu - neu wedi dysgu - gan Richard Nosworthy

Gwrandwch | Rhannwch
ypod.cymru/podlediadau/hefyd?i

🎧 Podlediad Newydd - Mwy o Sgwrs Dan y Lloer✨

Bydd Elin Fflur yn ymweld â gerddi rhai o sêr Cymru liw nos ac yn sgwrsio am bopeth dan haul (neu'r lloer!)

Gwrandwch | Rhannwch 👇
ypod.cymru/podlediadau/mwyosgw

Podlediad Newydd - Nerth Dy Ben gyda Nia Parry🎧

Podlediad ysgafn, a sgwrs anffurfiol rhwng dwy ffrind am ddechreuad prosiect ac ymgyrch newydd a chyffroes - Nerth dy Ben!

Gwrandwch | Rhannwch a Mwynhewch ar wasanaeth Y Pod.

ypod.cymru/podlediadau/nerthdy

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!