Follow

GORYMDAITH WRECSAM: Mae nifer o siaradwyr gan gynnwys Dafydd Iwan, Evrah Rose, Pol Wong, Tudur Owen a Carrie Harper wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer yr Orymdaith dros Annibyniaeth yn Wrecsam ar 2/7. Mwy i ddilyn. A fyddwch chi yno?

WREXHAM MARCH: Many speakers including Dafydd Iwan, Evrah Rose, Pol Wong, Tudur Owen and Carrie Harper have been announced for the March for Independence in Wrexham on 2 July. More to follow. Will you be there?

Via:YesCymru

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!