Follow

Ew Ynys fach yn ganol nunlla efo fwy o hawliau na CYMRU 🙈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👍
● a small island in the middle of nowhere has more rights than Wales 🤬🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

(Rhannu o FB)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!