Ew Ynys fach yn ganol nunlla efo fwy o hawliau na CYMRU 🙈🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👍
● a small island in the middle of nowhere has more rights than Wales 🤬🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

(Rhannu o FB)

GORYMDAITH WRECSAM: Mae nifer o siaradwyr gan gynnwys Dafydd Iwan, Evrah Rose, Pol Wong, Tudur Owen a Carrie Harper wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer yr Orymdaith dros Annibyniaeth yn Wrecsam ar 2/7. Mwy i ddilyn. A fyddwch chi yno?

WREXHAM MARCH: Many speakers including Dafydd Iwan, Evrah Rose, Pol Wong, Tudur Owen and Carrie Harper have been announced for the March for Independence in Wrexham on 2 July. More to follow. Will you be there?

Via:YesCymru

📢 CYHOEDDIAD 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wrecsam - 2/7/22
Bydd Dafydd Iwan yn siarad ar ddiwedd yr Orydmaith dros Annibyniaeth!

📢 ANNOUNCEMENT 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wrexham - 2/7/22
Dafydd Iwan will speak at the end of the March for Independence!

Yma O Hyd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Ry'n ni'n yma o hyd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Qatar 2022
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Euphoric
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

A wee treat to myself from The Deli On The Hill in .... Cannoli : lemon, chocolate, pistacchio and vanilla. Also a good slab of Parmigiano Reggiano

Show older
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!