Follow

Shwmae Sumae ? Sut mae byd tŵt y bore 'ma?

@Lesley Da iawn diolch. Ond mae hi'n wyntog iawn yma y bore'ma!

@JonSais Mae hi'n bwrw glaw yma, ond does dim llawer o wynt heddiw. Diolch byth!

@Lesley Gwyntoedd cryf yma o hyd ond o leia mae'r haul yn disgleireo!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!