Follow

Bore da Tŵt! Gwyntog iawn heddiw. 🍃 Dwi i'n gwirfoddoli yn Llyfrgell Llandysul y bore'ma. Gwaith Sgan a stamp 📚. Beth ydych chi'n wneud heddiw?

@Lesley Gwna i gweithio mewn siop lyfrau yn y bore. (Ond mae hi'n nos yn Canada nawr, a rhaid i fi cysgu.)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!