Follow

I ddweud y wir, wnes i ddim yn gwybod y ffras "sioncod y gwair" fel grasshoppers. Dw i'n defnyddio Gweiadur. Mae 'na help gyda berfau yna hefyd. "Sioncod y gwair" yw "ceiliogod y rhedyn" / cockerels of the ferns hefyd.

gweiadur.com/

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!