Dw i'n dysgu Sbaeneg ond dw i'n cael fy ysbrydoliaeth o'r dysgwyr Cymraeg ar Duolingo.

Gofynnias i Dall-e mini i greu "y peth mwyaf Cymreig"

Inspired by the people learning Welsh on Duolingo, I returned to it to learn Spanish.

Gadawais y baddon adar ar camera trwy'r dydd heddiw. Mae dipyn bach o ddŵr yn gallu gwneud lot o wahaniaeth.

I left the camera on the bird bath through the day today. A small amount of water can make a lot of difference.

My cyd-gwaithwr dod â ei chi i'r swyddfa heddiw. Nawr mae 75% o'r symptomau coronafeirus gyda fi, achos alergeddau.

If we're all going to get it, then why delay the inevitable with Covid 19? There's a nice illustration of why making the epidemic last longer could help by @splette on Twitter.

Went to RSPB Ynys-hir yesterday and listened to the geese. Looking at the woodland walk, and the many shoots pushing through, the bluebells will look stunning once they start flowering.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!