Follow

Helo!
Dysgwr Cymraeg sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ydw i - dydy fy Nghymraeg fi ddim yn perffaith ar hyn o bryd (rhaid i mi defnyddio'r geiruadur drwy'r amser!), ond dw i eisiau gwella :)

@deuterium sut mae, dw i’n dysgu Cymraeg hefyd (mewn dosbarth dysgucymraeg.cymru/). Mae eich Cymraeg yn eich tŵt yn edrych yn dda i fi!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!