Follow

Helo!
Dysgwr Cymraeg sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ydw i - dydy fy Nghymraeg fi ddim yn perffaith ar hyn o bryd (rhaid i mi defnyddio'r geiruadur drwy'r amser!), ond dw i eisiau gwella :)

@deuterium sut mae, dw i’n dysgu Cymraeg hefyd (mewn dosbarth dysgucymraeg.cymru/). Mae eich Cymraeg yn eich tŵt yn edrych yn dda i fi!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

Tŵt is the free and open microblog for Wales and the Welsh, at home and abroad.