Follow

I bawb sy'n fy nilyn i, sori bo' fi wedi bod yn hwyr i dilyn 'n ôl. Bydda' i'n sortio petha' yn fuan. Braidd yn brysur rownd y tŷ ac yn y gwaith.

Dwi'n meddlw bo' fi angen brêc.. haha

Wedyns... :)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!