Follow

Sut mae hi i ddysgu a llwyddo yn defnyddio'r iaith Gymraeg?
What is it like to learn and succeed in using the Welsh language?
Yma mae Lynne Blanchfield, sydd wedi dysgu gyda @learnwelshCP@twitter.com @learncymraeg@twitter.com yn esbonio mwy...
-> parallel.cymru/lynne-blanchfie

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!