Follow

Mae 72% o bobl rhwng 18 a 24 yn ailgylchu mwy o eu gwastraff bwyd na mewn 2018. Mae pawen lawen i hwn!
Gallai eich gwastraff bwyd wedi'i ailgylchu helpu pweru parti'r penwythnos 'ma.
Darganfyddwch sut: recycleforwales.org.uk/cy/Bwyd

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!