Follow

Dych chi'n lapio'ch pecyn cinio mewn ffoil cegin? Cofiwch gallai ffoil glân yn cael ei hailgylchu, mae’n hawdd pan fyddwch yn gwybod sut - sychwch y ffoil yn lân, gwasgwch y ffoil, a’i ailgylchu: recycleforwales.org.uk/cy/what

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!