Follow

Dyma "Diolch" fawr i bawb i barhau i ailgylchu yn gartref ac i arddangos eu cefnogaeth i weithwyr casglu gwastraff ac ailgylchu.
Dyn ni'n gwerthfawrogi chi yn gwneud eich rhan i helpu.
walesrecycles.org.uk/cy/casgli
-19

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!