Follow

Rhif 31 allan o 52. Mwy na hanner ffordd trwy'r flwyddyn. Y thema wythnos 'ma oedd "wy". Dw i'n licio'r wyau sy'n cael eu gwerthu yn Eurospar. Maen nhw'n wyau maes lleol. / Number 31 out of 52. More than halfway through the year. The theme this week was "egg". I like the eggs sold at Eurospar. They are local free range eggs.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!