Follow

“Mae gen i dipyn o dy bach twt, o dy bach twt, o dy bach twt. Mae gen i dipyn o dy bach twt, a’r gwynt i’r drws bob bore,” Anthony Hopkins sings in the video.

Anthony Hopkins sings Welsh language nursery rhyme in new video nation.cymru/news/anthony-hopk

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!