Follow

Rydym ninnau, ynghyd ag ymgyrchwyr iaith yn yr Alban, Iwerddon, Cernyw ac Ynys Manaw yn galw ar ein llywodraethau perthnasol i fynd i'r afael â'r argyfwng tai, argyfwng sy'n bygwth dyfodol y Gymraeg ac ieithoedd leiafrifol eraill fel ieithoedd gymunedol: thenational.scot/news/18717044

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!