Follow

Gair y Dydd: trydar geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?t – yr adar yn trydar ar hyn o bryd ond pwy fyddai wedi meddwl bod cymaint o ystyron i'r gair?

Word of the Day: trydar 'to tweet': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?t – birds tweet, of course, but who would think there were so many other meanings to this verb?

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!