Follow

Gair y Dydd: blodyn y gwynt geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – un o nifer o enwau ar y blodyn tlws hwn.

Word of the Day: blodyn y gwynt 'wood anemone, Anemone nemorosa': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – one of a number of names for this pretty flower.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!