Follow

Gair y Dydd: datganiad geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d Echdoe yng Nghyfarfod Llawn y Senedd, rhoddodd Elin Jones ddatganiad 90 eiliad i nodi canmlwyddiant GPC. Diolch yn fawr Elin.
Gwyliwch y datganiad yma: senedd.tv/Meeting/Clip/2e5875d

Word of the Day: datganiad 'a statement': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d On Wednesday Elin Jones delivered a 90-second statement to the full meeting of the Senedd to mark the centenary of GPC. Diolch yn fawr Elin.
You can see a transcript here: cofnod.senedd.cymru/Plenary/12

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!