Follow

Gair y Dydd: wrth y drws geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?w. ‘Dyma’r Nadolig wrth y drws unwaith eto’.

Word of the Day: wrth y drws 'at hand, close, near': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?w. ‘Dyma’r Nadolig wrth y drws unwaith eto’ – the quotation in GPC = 'Christmas is close again'.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!