Follow

Gair y Dydd: gwyliau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g - fel talfyriad o Gwyliau'r Nadolig (ystyr 1(b)) a'r dyfyniadau'n sôn am groeso a dathlu a gwledda a cherddi.

Word of the Day: gwyliau geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – for the special meaning of 'gwyliau' in connection with Christmas, see section 1.b and the quotations referring to welcome, celebration, and feasting, as well as poets.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!