Follow

Gair y Dydd: distyll geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – ac yn enwedig y cyfuniad 'distyll y gwyliau' gan mai ddoe oedd diwedd tymor gwyliau'r Nadolig.

Word of the Day: distyll 'ebb or low-water; extreme limit of ebb-tide': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d – used figuratively for 'abatement, termination, end' in the collocation 'distyll y gwyliau' as yesterday was the traditional end of the Christmas period.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!