Follow

Gair y Dydd: calan hen geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – heddiw yw diwrnod cynta'r flwyddyn newydd yn ôl yr hen galendr a ddefnyddid hyd at 1752 ac mae'n ddiwrnod dathlu o hyd mewn rhai mannau.

Word of the Day: calan hen 'old New Year's Day': wordpress.ac.uk/gpc/gpc.html?c – today is the first day of the new year according to the old calendar used until 1752 and still celebrated in some places in Wales.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!