Follow

Gair y Dydd: straeon geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s Heddiw yn yr Eisteddfod cyflwynir Gwobr Goffa Daniel Owen am nofel yn y Gymraeg sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen.

Word of the Day: straeon 'stories, tales': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s Today at the Eisteddfod the Daniel Owen Memorial Award will be presented for a novel in that has not been published before.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!