Follow

Chips off the old block

aeth fagaid creision am dro i'r cefn gwlad
amcan yr ymdrech oedd ymweld â'u hen dad
â' gryn dipyn o gwyno
am ei falchder bod yn dato
gwreiddiau gwerinol ond llond croen sarhad

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!