Follow

Bedd beirdd

Cwrddais â bardd hanner llwch ond llesmeiriol
ar silff llyfrgell llond sisial o'r gorffennol
sychwyd ei dafod gan amser
gyda’i yrfa heb siawns adfer
bydd ei ddyfodol yn llawer llai nac addawol

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!