Gorffwys tragwyddol / Everest
dyna ni, dynolryw’n modfeddu tua’r dibyn
a chredu’n gyndyn bod bywyd yn ddiderfyn
mae’r chwardd hanes
yn llai na chynnes
yn dweud ‘ni’n i gyd parhau jest am dipyn’

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!