Follow

Apêl Common Voice Cymraeg.

A wnewch chi recordio eich llais ar wefan Common Voice Cymraeg?

Mae angen gymaint â phosib i wneud hynny er mwyn datblygu technoleg llais Cymraeg.

voice.mozilla.org/cy

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!