Follow

RT @LlyfrauCymru@twitter.com

Llongyfarchiadau - Gwerthwyr Gorau Ebrill 2019!!
Ar gael yn eich siop lyfrau neu lyfrgell leol! @parallel_cymru@twitter.com @yrawrgymraeg@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/LlyfrauCymru/statu

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!