Follow

RT @cymruarbyd@twitter.com

Ydych chi wedi clywed am ein digwyddiadau ardderchog sy’n cael eu cynnal yn yr @eisteddfod@twitter.com Genedlaethol eleni? Mae croeso i bawb, yn enwedig i’n ffrindiau ! Hefyd gallwch glywed mwy am beth sy’n digwydd yn Cymru a’r Byd a sut gallwch gymryd rhan 🥳🎶

🐦🔗: twitter.com/cymruarbyd/status/

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!