אופניים 🚲, שמיחזור ♻ ואחווה אנושית 🫂:

העיר לביב נמצאת במערב אוקריינה; היא בטוחה יחסית, וכ־200,000 אנשים נסו אליה מאימת המלחמה. כשכמות כזאת של אנשים מתווספת לעיר בבת אחת — עיר שגדלה מ־700,000 נפש ל־900,000 — זה יוצר עומס גדול על התשתיות, כולל תשתיות התעבורה.

«

Follow

עיריית לביב יצרה קשר עם המתכנן האורבני מייקל קולוויל־אנדרסן ליצירה והגשמה של תוכנית משולבת: מערכת שבילי אופניים + איסוף ותרומה של אופניים מדנמרק (שם יש עודף) ללביב (שם יש חוסר). אלה מאיתנו שלא התמזל מזלן·ם לגור בדנמרק אמנם לא יוכלו לתרום אופניים ששוכבים ללא שימוש, אבל כל הלוגיסטיקה, השינוע ובניית מערכת השבילים עולים כסף, ואפשר לתרגום דרך האינטרנט.

«

לדעתי זאת מטרה חשובה מאוד, שיכולה גם לעזור לאנשים שנאלצו לברוח מהבית שלהם, גם לתת חיים חדשים לאופניים וגם לקדם תרבות־ ותשתית־רכיבה בעולם 🙂

קישור לאתר: bikes4ukraine.org

קישור לסרטון שמסביר על הפרוייקט:
youtu.be/OYLh-36XMIY

רה־חיצרוצים יתקבלו בברכה, למען מטרה טובה 🔁

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!