Follow

Podlediad Newydd - Hefyd 🎧

am fywydau bobl sy'n dysgu - neu wedi dysgu - gan Richard Nosworthy

Gwrandwch | Rhannwch
ypod.cymru/podlediadau/hefyd?i

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!