Follow

Gair y Dydd: wy Pasg geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?w -- y cofnod cynharaf yn y Geiriadur am hel wyau Pasg yn dyddio o 1798.

Word of the Day: wy Pasg 'an Easter egg': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?w -- the earliest mention of an Easter egg hunt in the Dictionary is from 1798.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!