Follow

Helô bawb! Dw i wedi ailddechrau tair wythnos yn ôl. Oedd yr egwyl yn eitha hir (mwy na dwy flynedd), felly dw i'n hapus mod i'n deall mwy na erioed pan dw i'n darllen erthyglau yn Gymraeg!

@siocled dwi’n newydd dechrau dysgu fy ngwr I siarad cymraeg gyda Duolingo 😂🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!