Follow

Prynhawn da! Dw i newydd ddod yma a dw i'n dysgu Cymraeg efo SaySomethingInWelsh a Duolingo (ond dw i'n meddwl bod SSiW yn well!). Dw i'n byw yn yr Almaen. Mae hi'n gwyntog iawn yma heddiw! Gobeithio bydda i'n medru deall beth byddwch chi'n ysgrifennu. Dw i'n hapus i ffeindio pobl eraill sy'n dysgu Cymraeg hefyd!

@siocled ma fe wastod yn syndod I fi pan dw'in clywed am bobol sydd yn dysgu Cymraeg o wledydd eraill. Da iawn to 😀

Rydw'in byw yn yr iwerddon a mae'r tywydd yn oer efo typin bach o eira

@Martin_J Does ddim llawer o bobl yn yr Almaen sy'n dysgu Cymraeg, dw i'n siŵr o! Ond dyma Britta Schulze-Thulin (www.schulze-thulin.de): Gwyddonydd ac athrawes ydy hi. Dw i wedi clywed bod ei chyrsiau Cymraeg hi yn poblogaidd iawn. Piti garw bod hi'n rhy bell - dw i'n hapus bod gen i 😀

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!